Inspreekavond Algemene Beschouwingen 2022

Gepubliceerd op: 21 oktober 2022 12:10

Inspreekavond begroting

Op 7 en 8 november geven de raadsfracties tijdens de Algemene Beschouwingen hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van BenW voor de komende periode.

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 7 en 8 november is er gelegenheid voor een ieder om in te spreken. Hiervoor is een speciale inspreekavond georganiseerd op dinsdag 1 november 2022 in de raadzaal van het gemeentehuis,
Meiveld 1 in Veldhoven. Deze avond is openbaar en begint om 19.30 uur.

Of de inspreekavond doorgaat is afhankelijk van het aantal insprekers. Bij een gering aantal insprekers is er de gelegenheid om in te spreken op maandagavond 7 november, direct voorafgaand aan de aanvang van de Algemene Beschouwingen.

U vindt de agenda en vergaderstukken van de Algemene Beschouwingen via het tabblad Vergaderingen bij de vergaderingen op 7 en 8 november.

Spreekrecht
Het spreekrecht staat voor iedereen open voor de hieronder geagendeerde (raads-)voorstellen. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de raadsfracties te informeren. Een verzoek om spreekrecht op 1 november meldt u uiterlijk op dinsdag 25 oktober bij de griffie via e-mail griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

U kunt inspreken op de volgende agendapunten:
• Programmabegroting 2023-2026;
• Belastingmaatregelen 2023.