Openbare technische raadsavond op 11 februari

Gepubliceerd op: 06 februari 2019 16:02

Vandaag heeft het college een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin de raad wordt uitgenodigd voor een openbare technische raadsavond op 11 februari a.s.

Het college geeft in de brief aan de raad graag tijdens een openbare technische raadsavond te informeren over het maatregelenpakket De Run en het vervolgproces rondom het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) en de raad de gelegenheid te bieden tot een nadere toelichting op de aandachtspunten die de raad inbracht bij de behandeling van het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP) in de raadsvergadering van 12 juni 2018.

Deze extra technische raadsavond komt voort uit een toezegging van het college tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 januari jl. Bij agendapunt 9 "Maatregelenpakket Bereikbaarbeid De Run", stemde de oordeelsraad in met het voorstel van de portefeuillehouder dat door het college een brief wordt opgesteld met een voorstel rondom de procedure, het maatregelenpakket en het GVVP.

Met de brief en de openbare technische raadsavond is hier door het college uitvoering aan gegeven.

De openbare technische raadsavond start om 19.30 uur, vindt plaats in de raadzaal en is voor iedereen openbaar toegankelijk.