Technische toelichtingsavond over de Algemene Beschouwingen 2023

Gepubliceerd op: 27 september 2023 09:09

Technische toelichtingsavond Algemene Beschouwingen 2023

De gemeenteraad komt op maandag 2 oktober bijeen voor een technische toelichtingsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30uur.
De avond wordt uitgezonden via http://gemeenteraad.veldhoven.nl.

Op http://gemeenteraad.veldhoven.nl vindt u via de kalender meer informatie over deze avond.

Tijdens deze avond kan de gemeenteraad technische vragen stellen over de Programmabegroting 2024-2027.

De begrotingsbehandeling vindt plaats op dinsdag 6 en woensdag 7 november. Op dinsdag 31 oktober wordt een inspraakavond georganiseerd. Inwoners mogen dan komen inspreken over onderwerpen die in de programmabegroting voorkomen.

Deze avond is bedoeld om de gemeenteraad te informeren. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om de avond bij te wonen als toehoorder.