Agendacommissie

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij zit in beginsel gemeenteraadsvergaderingen voor. De burgemeester kan zich bij raadsvergaderingen doen vervangen door een waarnemend raadsvoorzitter. De gemeenteraad heeft hiervoor één raadslid aangewezen.

De voorzitters zijn belast met het leiden van de oordeelsvormende en besluitvormende (raads)vergaderingen. Ter ondersteuning en voorbereiding op deze taak voeren de voorzitters regelmatig overleg. Deze overleggen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Functie

Naam

Raadsvoorzitter

Marcel Delhez (burgemeester)

1e waarnemend raadsvoorzitter 

Marionne van Dongen

2e waarnemend raadsvoorzitter

Jos van Daele

Adviseur 

Nicole Hoogerbrug (Griffier)

Adviseur

Iris van Velthoven (Raadsadviseur)