Raadswerkgroep Regionale Samenwerking

De werkgroep regionale samenwerking overlegt over regionale aangelegenheden en in voorkomende gevallen bereiden ze de zienswijze(n) voor ten behoeve van de raad. De werkgroep bestaat uit raads- en steunfractieleden uit alle fracties. De heer Van de Looij is de interne woordvoerder en de heer Horsten is de externe vertegenwoordiger. De werkgroep wordt bijgestaan voor de ambtelijke organisatie en de griffier. 

Samenstelling

Functie

Naam

Leden

Maarten Prinsen (Hart voor Veldhoven)

Hans van de Looij (GBV) 

Fred Knoops (VVD)

Wim Meijberg (GroenLinks/PvdA)
Robert Tros (SENIOREN VELDHOVEN)
Wouter van der Molen (D66)
Joop Horsten (CDA)