Marcel Delhez MSc.

Marcel Delhez MSc.

Foto van Marcel Delhez MSc.

Contact informatie

Logo van Voorzittersoverleg
Commissie: Voorzittersoverleg Periode: van: tot: Functie: Burgemeester
Logo van Presidium
Commissie: Presidium Periode: van: tot: Functie: Voorzitter
Logo van College van Burgemeester & Wethouders
Bestuur & Organisatie: College van Burgemeester & Wethouders Periode: van: 27 november 2018 tot: Website: www.veldhoven.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w Functie: Burgemeester
Logo van Burgemeester
Bestuur & Organisatie: Burgemeester Periode: van: 27 november 2018 tot: Functie: Burgemeester