Voorzittersoverleg

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij zit in beginsel gemeenteraadsvergaderingen voor. De burgemeester kan zich bij raadsvergaderingen doen vervangen door een waarnemend raadsvoorzitter. De gemeenteraad heeft hiervoor twee raadsleden aangewezen.

De voorzitters zijn belast met het leiden van de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergaderingen. Ter ondersteuning en voorbereiding op deze taak voeren de voorzitters regelmatig overleg. Deze overleggen zijn niet openbaar.

Samenstelling

Functie

Naam

Raadsvoorzitter

Marcel Delhez (burgemeester)

1e waarnemend raadsvoorzitter 

Marionne van Dongen

2e waarnemend raadsvoorzitter

Adviseur 

Balth de Winter (Griffier)

Adviseur

Henny van Soest (Raadsadviseur)