In deze map vindt u het Overdrachtsdocument van de gemeentelijke organisatie aan de "nieuwe" raad. Ook zijn de onderliggende documenten hier te vinden.

Daarnaast treft u in deze map stukken aan die aan de gemeenteraad worden gestuurd door diverse organisaties met als doel overdracht van informatie aan de nieuwe raad.