Agenda beeldvormende avond 08 mei 2023

Gepubliceerd op: 03 mei 2023 13:05

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over twee onderwerpen:

Dienstverlening Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe dienstverlenende Omgevingswet in werking. Deze wet geeft stelt de gemeente in staat om lokaal maatwerk mogelijk te maken en de dienstverlening daarop af te stemmen.

In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad een koers aangegeven voor de mate van dienstverlening door het vaststellen van onder andere de Omgevingsvisie Veldhoven en het Keuzedocument Omgevingswet. Als doorvertaling daarop wordt de gemeenteraad deze avond meegenomen in de kansen, risico's en kosten van de mate van dienstverlening onder de Omgevingswet.


Technische toelichting kadernota grondbeleid

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Kadernota Grondbeleid 2023 vast te stellen. In deze nota worden algemene beleidslijnen gegeven voor grondzaken. Daarnaast geeft de nota uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling in Veldhoven. In de nota staat beschreven wat de gemeente voor instrumenten ter beschikking heeft voor de uitvoering van het grondbeleid.
Tijdens deze raadsavond wordt hier een toelichting op gegeven.

De avond is bedoeld om de gemeenteraad te informeren, zodat de raad goed geïnformeerd een besluit kan nemen. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om de avond bij te wonen als toehoorder.