veldhoven

Header

Slideshow

Een stemming in de gemeenteraad

In de besluitvormende raadsvergadering stemmen raadsleden over voorstellen van het college van B&W.

Raadsleden debatteren in een oordeelsvormende vergadering

Lees meer over de verschillende soorten raadsvergaderingen.

Raadsvergaderingen zijn openbaar

U bent van harte welkom om bij een raadsvergadering aanwezig te zijn.

De gemeenteraad van Veldhoven

Wie is wie?

De raad vergadert in de raadzaal

De raadzaal bevindt zich in het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven

Banner slider