Agenda beeldvormende avond op locatie 16 april 2024

Gepubliceerd op: 09 april 2024 11:04

De gemeenteraad komt op dinsdag 16 april 2024 bij elkaar voor een beeldvormende raadsbijeenkomst bij Kringloop de Kempen XL, De Run 4305 in Veldhoven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.
De avond wordt om technische redenen niet uitgezonden. Op http://gemeenteraad.veldhoven.nl vindt u meer informatie over deze avond.

Deze avond staat in het teken van Huishoudelijk afval en Gebiedsvisie de Run.

Huishoudelijk afval
In 2021 koos de raad als afvaldoel het inzamelen van 100 kg restafval per persoon in 2025. De centrale vraag is of dat doel haalbaar is met het huidige systeem van afvalinzameling of dat andere systemen hiervoor nodig zijn. Vanavond wordt de raad voorgelicht over dit onderwerp en kunnen de raadsleden vragen stellen. Later dit jaar vindt er debat plaats over dit onderwerp.

Gebiedsvisie De Run
De gemeenteraad wordt toegelicht hoe het proces van de totstandkoming van gebiedsvisie De Run er uit ziet en wat de resultaten tot nu toe zijn. De raad kan vragen stellen en er wordt besproken hoe het proces ver gaat lopen, eventueel met aandachtspunten vanuit de gemeenteraad.

De bijeenkomst wordt op locatie georganiseerd en dus niet in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd deze avond als toehoorder bij te wonen.