Wat doet de gemeenteraad?

Als volksvertegenwoordiging van de Veldhovenaren stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de stad en voert het beleid uit. Er is dus een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Deze rolverdeling is vastgelegd in de wet.

De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college van B en W.

Kaders stellen, controleren en volk vertegenwoordigen

De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken:

 • optreden als volksvertegenwoordiging.
 • bepalen van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid;
 • controleren van het college van burgemeester en wethouders;

Volk vertegenwoordigen

De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Veldhoven. Zo kan de raad kijken of er draagvlak is voor een besluit. Raadsleden doen dat bijvoorbeeld door te praten met bewoners, verenigingen en ondernemers. Ook kunnen ze met de eigen achterban praten. Door de volksvertegenwoordigende rol betrekt de raad de (mening van) bewoners bij de politieke besluitvorming. De informatie die de raadsleden zo opdoen, kunnen ze gebruiken om aan te geven hoe het besluit er uit moet komen te zien (kaderstelling).

Kaders stellen

Kaderstelling is de opdrachtformulering. De kaders die de raad stelt, zijn de opdrachten en grenzen waarbinnen het college van burgemeester & wethouders een besluit uitvoert. Oftewel de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (Budgetrecht). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. Een plan gaat alleen door als de meerderheid van de gemeenteraad het ermee eens is.

Controleren

De raad geeft een opdracht voor een besluit. Het is daarbij belangrijk dat de raad kan zien of het college het besluit volgens afspraak uitvoert. Deze controle door de raad kan onder andere door vragen te stellen of met het jaarrekening van de gemeente. Ook met tussentijdse rapportages en evaluaties is bijvoorbeeld te zien hoe het met de uitvoering van een opdracht gaat. Verder heeft de raad het recht van onderzoek (lokale parlementaire enquête) en de Rekenkamercommissie.

Politieke instrumenten

De gemeenteraadsleden kunnen verschillende instrumenten gebruiken om hun taken uit te voeren:

 • Zelf met een idee voor beleid komen (initiatiefvoorstel).
 • Aanpassing van een raadsvoorstel indienen (amendement).
 • De gemeenteraad over een bepaald onderwerp een standpunt laten innemen (motie).
 • Verzoek indienen om vragen te stellen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat (recht van interpellatie).
 • Een zogeheten actualiteitendebat aanvragen (spoeddebat) over een actuele kwestie op momenten tussen raadsvergaderingen in.
 • Schriftelijke vragen aan het college van B&W stellen (vragenrecht).
 • Meer informatie over een onderwerp aan het college van B&W vragen (recht van inlichtingen).
 • Verzoek indienen om onderzoek naar een onderwerp te doen (recht van onderzoek).
 • Het recht om te bepalen hoeveel geld er voor welk plan of beleidsonderwerp beschikbaar komt (budgetrecht).