Hoe neemt de raad een besluit?

Hoe worden besluiten genomen?

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een concept-raadsbesluit bij. Deze voorstellen bespreekt de raad in Veldhoven eerst in een oordeelsvormende raadsvergadering. In deze vergadering kijkt de raad of er voldoende informatie is en gaan raads- en steunfractieleden over het voorstel met elkaar in debat. Aan het einde van het debat wordt in de oordeelsvormende raadsvergadering bepaald of over voorstel in de volgende besluitvormende raadsvergadering besloten kan worden.

In de besluitvormende raadsvergadering wordt door de raadsleden 'voor' of 'tegen' het voorstel gestemd. Is de meerderheid 'voor' dan is het voorstel aangenomen. Is de meerderheid 'tegen' dan is het voorstel verworpen.

Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen. Het college bereidt namelijk de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor het amendement dan is deze aangenomen en wordt het conceptbesluit dus aangepast. Daarna wordt het (via het amendement) aangepaste conceptbesluit in stemming gebracht.

Wat is een motie?

Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen. Het college bepaalt of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.