Presidium

In het presidium hebben alle fractievoorzitters (9) van alle partijen zitting onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Het presidium wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

In het presidium vindt overleg en afstemming plaats over zaken en taken van de gemeenteraad. Zo kan advies gevraagd worden door de voorzitter over taken en verantwoordelijkheden of een toelichting gegeven worden over de duale werkwijze tussen raad en college. Ook draagt het presidium zorg voor afstemming en aansturing van de dagelijkse gang van zaken van de raad. Het presidium zorgt voor de vergaderschema’s en evalueert de wijze waarop de vergaderingen verlopen. 

Gezamenlijk dragen zowel de oppositiepartijen als de coalitiepartijen de verantwoordelijkheid om de raad zo goed mogelijk te laten functioneren. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Samenstelling

Functie

Naam

Fractievoorzitters

Vivianne van Wieren - Kraayvanger (VVD)

Eric van Doren (GBV)

Jolanda van Hulst (SENIOREN VELDHOVEN)

Wim Peters (VSA)

Marionne van Dongen (CDA)

Ingrid Hartlief (D66)

Wim Meijberg (PvdA)

Rien Luijkx (BPV)

Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal)

Burgemeester

Marcel Delhez (voorzitter)

Griffier

Godfried Wasser (adviseur/secretaris)