Presidium

In het presidium hebben de fractievoorzitters (9) van alle partijen zitting onder leiding van de voorzitter van de raad, de burgemeester. Het presidium wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

In het presidium vindt overleg en afstemming plaats over interne zaken en taken van de gemeenteraad. Het presidium draagt zorg voor afstemming en aansturing van de dagelijkse gang van zaken van de raad. Het presidium besluit over de vergaderschema’s en de raadsplanning en evalueert de wijze waarop de vergaderingen verlopen. Gezamenlijk dragen zowel de oppositiepartijen als de coalitiepartijen de verantwoordelijkheid om de raad zo goed mogelijk te laten functioneren. 

De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Samenstelling

Functie

Naam

Fractievoorzitters

Sander Antonis (VVD)

Eric van Doren (GBV)

Jolanda van Hulst (SENIOREN VELDHOVEN)

Wim Peters (VSA)

Marionne van Dongen (CDA)

Mariëlle Giesbertz (D66)

Wim Meijberg (PvdA)

Yvonne Luijkx (BPV)

Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal)

Burgemeester

Marcel Delhez (voorzitter)

Griffier

Godfried Wasser (adviseur/secretaris)