Over het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Veldhoven op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar: Het coalitieakkoord “Samen, Stabiel en Sterk!”

Het college van B&W bereid de voorstellen voor waar de gemeenteraad over besluit. Vervolgens voert het college van B&W de besluiten uit die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De wethouders hebben verschillende taakgebieden. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën, huisvesting of sport. Zo’n taakgebied noemen we een portefeuille. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren, collega’s van andere gemeenten en van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet milieubeheer (Wm). 

Samenstelling

Naast de burgemeester Marcel Delhez bestaat het college uit 5 wethouders namens de coalitie van VVD, GBV en PvdA.

  1. Ad van den Oever (VVD)
  2. Hans van de Looij (GBV)
  3. Daan de Kort (VVD)
  4. Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)
  5. Jeroen Rooijakkers (PvdA)