Over het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Veldhoven op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar: Het coalitieakkoord “De Veldhovense Opgaven”

Het college bereidt de voorstellen voor waar de gemeenteraad over besluit. Vervolgens voert het college de besluiten uit die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit.

De wethouders hebben verschillende taakgebieden, dit noemen we de portefeuille van een wethouder. Klik hieronder op de namen van de wethouders om de portefeuille van iedere wethouder te zien. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren, collega’s van andere gemeenten en van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met inwoners, bedrijven en organisaties.

Samenstelling

Naast de burgemeester Marcel Delhez bestaat het college uit 5 wethouders namens de coalitie van Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA. 

  1. Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)
  2. Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
  3. Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA)
  4. Mariëlle Giesbertz (D66)
  5. Caroline van Brakel (CDA)