College van Burgemeester & Wethouders

College van Burgemeester & Wethouders

Logo van College van Burgemeester & Wethouders
Website: www.veldhoven.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w
Aantal zetels: 6
E-mailadres: Bestuurssecretariaat@veldhoven.nl
Contact informatie:

Telefoon: 14040


 

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit. 

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De wethouders zijn voorgedragen door de politieke fracties die onderdeel uitmaken van de coalitie. De huidige coalitie bestaat uit de VVD, GBV en PvdA. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad.

De burgemeester is de voorzitter van het college.
De secretaris is adviseur van het college en staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Leden

Foto van Marcel Delhez MSc. Marcel Delhez MSc. (Burgemeester)
Foto van Daan de Kort Daan de Kort (Wethouder)
Foto van Hans van de Looij Hans van de Looij (Wethouder)
Foto van Ad van den Oever Ad van den Oever (Wethouder)
Foto van Erik de Ruiter Erik de Ruiter (Secretaris)