College van Burgemeester & Wethouders

Naam: College van Burgemeester & Wethouders

6 zetels
bestuurssecretariaat@veldhoven.nl

 Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit. 

Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De wethouders zijn voorgedragen door de politieke fracties die onderdeel uitmaken van de coalitie. De huidige coalitie bestaat uit de Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad.

De burgemeester is de voorzitter van het college.
De gemeentesecretaris is adviseur van het college en staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Contact

Telefoon: 14040