Coalitie en oppositie

Deze tekst heeft betrekken op de gemeenteraad 2018-2022. Wanneer de coalitie en oppositie gevormd zijn, wordt deze informatie gewijzigd.  

Coalitiefracties zijn de fracties van politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en wethouders. Oppositiefracties zijn niet vertegenwoordigd in het college.

Coalitiefracties

De coalitie bestaat uit de volgende politieke partijen:

  • VVD
  • GBV
  • PvdA

Oppositiefracties

De oppositie bestaat uit de volgende politieke partijen:

  • SENIOREN VELDHOVEN
  • VSA
  • CDA
  • D66
  • BurgerPartij Veldhoven
  • Lokaal Liberaal

De coalitie, bestaande uit VVD, GBV en PvdA, spreekt aan het begin van de raadsperiode in een coalitieprogramma af wat er de komende vier jaar in de gemeente gaat gebeuren. Op 25 april hebben de coalitiepartners het coalitieakkoord 2018-2022 “Samen, Stabiel en Sterk!” aangeboden aan de gemeenteraad. De coalitiepartijen leveren ook de kandidaten voor het wethouderschap en hebben daarmee zitting in het college van burgemeester & wethouders.