Coalitie en oppositie

Coalitiefracties zijn de fracties van politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en wethouders. Oppositiefracties zijn niet vertegenwoordigd in het college.

Coalitiefracties

De coalitie bestaat uit de volgende politieke partijen:

  • Hart voor Veldhoven
  • GroenlLinks/PvdA
  • D66
  • CDA

Oppositiefracties

De oppositie bestaat uit de volgende politieke partijen:

  • GBV
  • VVD
  • SENIOREN VELDHOVEN

De coalitie, bestaande uit Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA, spreekt aan het begin van de raadsperiode in een coalitieprogramma af wat er de komende vier jaar in de gemeente gaat gebeuren. Op 24 mei hebben de coalitiepartners het coalitieakkoord 2012-2026 'De Veldhovense opgaven‘ aangeboden aan de gemeenteraad. De coalitiepartijen leveren ook de kandidaten voor het wethouderschap en hebben daarmee zitting in het college van burgemeester & wethouders.