Raadsfracties

De raadsleden van één politieke partij vormen samen een fractie. De Veldhovense gemeenteraad bestaat uit 7 fracties, te weten:

Steunfractie

Iedere fractie kan, ter ondersteuning van de raadleden bij het raadswerk, drie steunfractieleden benoemen. Steunfractieleden kunnen het woord voeren tijdens beeldvormende en oordeelvormende raadsvergaderingen, maar kunnen geen besluiten nemen. Besluiten worden genomen door de raadsleden in een besluitvormende raadsvergadering.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle raads- en steunfractieleden.