Overzicht Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn alle documenten, mails en brieven die gericht zijn aan de gemeenteraad en ontvangen worden door de griffie.

Al deze ingekomen stukken voor de gemeenteraad worden ingedeeld in een categorie. Er zijn 3 categoriëen:

  1. De onder Categorie I op deze lijst omschreven stukken zijn voor kennisgeving aan te nemen; De stukken zijn ter informatie.
  2. De onder Categorie II op deze lijst omschreven stukken worden ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders gesteld;
    Afdoening van de stukken zal (schriftelijk) plaatsvinden door het college van burgemeester en wethouders.
    Het schriftelijke antwoord wordt van het college wordt eveneens ter inzage gelegd voor de raad via ter info aangeboden stukken (Cat.I)
  3. De onder Categorie III op deze lijst omschreven stukken worden om advies in handen van burgemeester en wethouders gesteld.
    Afdoening van de stukken (onderwerpen) vindt plaats door de raad een raadsvoorstel en -besluit voor te leggen door het college van B&W.

In verband met privacy en of vertrouwlijke informatie worden niet alle ingekomen stukken openbaar gepubliceerd.

In de volledige lijst met ingekomen stukken zijn alle ontvangen stukken met datum, onderwerp en afzender opgenomen.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (12)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - December 2020 - week 49 t/m 53.pdf

m-53.pdf PDF, 77.67 KB

Metadata

Publicatie datum
27-11-2020
Laatst gewijzigd
25-11-2020 10:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - November 2020 - week 45 t/m 49.pdf

m-49.pdf PDF, 113.09 KB

Metadata

Publicatie datum
02-11-2020
Laatst gewijzigd
30-11-2020 15:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - Oktober 2020 - week 41 t/m 44.pdf

m-44.pdf PDF, 120.17 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2020
Laatst gewijzigd
05-11-2020 15:57
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - September 2020 - week 36 t/m 40.pdf

m-40.pdf PDF, 142.4 KB

Metadata

Publicatie datum
31-08-2020
Laatst gewijzigd
02-10-2020 09:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - Augustus 2020 - week 32 t/m 36.pdf

m-36.pdf PDF, 98.02 KB

Metadata

Publicatie datum
03-07-2020
Laatst gewijzigd
31-08-2020 15:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - Juli 2020 - week 28 t/m 31.pdf

m-31.pdf PDF, 109.89 KB

Metadata

Publicatie datum
02-07-2020
Laatst gewijzigd
31-07-2020 15:54
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - Juni 2020 - week 23 t/m 27.pdf

m-27.pdf PDF, 129.78 KB

Metadata

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
03-07-2020 12:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - Mei 2020 - week 18 t/m 22.pdf

m-22-1.pdf PDF, 108.38 KB

Metadata

Publicatie datum
01-05-2020
Laatst gewijzigd
29-05-2020 15:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - April 2020- week 14 t/m 18.pdf

m-18-1.pdf PDF, 133.44 KB

Metadata

Publicatie datum
30-03-2020
Laatst gewijzigd
01-05-2020 15:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ingekomen stukken gemeenteraad Veldhoven - Maart 2020 - week 10 tm 14.pdf

Overzicht-ingekomen-stukken-gemeenteraad-Veldhoven-Maart-2020-week-10-tm-14.pdf PDF, 118 KB

Metadata

Publicatie datum
03-03-2020
Laatst gewijzigd
03-04-2020 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar