Overzicht Moties en amendementen

In onderstaande lijst is een overzicht opgenomen van alle moties en amendementen die zijn:

  • Aangenomen.
  • Ingetrokken na na een toezegging van het college;
  • Aangehouden.

Motie
Een motie is een uitspraak van de gemeenteraad waarin hij een oordeel of verzoek ten aanzien van beleid van het college van burgemeester & wethouders of een ander onderwerp duidelijk kenbaar maakt. Als een meerderheid van de raad voor de motie stemt, is de motie ‘aangenomen’, en wordt het college verwacht over te gaan tot uitvoering.

Amendement
Een amendement is een wijziging van een raadsbesluit. De gemeenteraad kan zo de voorstellen die het college van B&W doen aanpassen en zodoende het college de opdracht geven een besluit anders uit te voeren.

Sjabloon motie en amendement
Download hier het sjabloon/model voor een motie en amendement in de gemeente Veldhoven in Microsoft Word

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Overzicht pagina's

( 1 - 2 van 2 documenten)