Moties en amendementen

Hieronder treft u alle moties en amendementen die zijn:

  • Aangenomen;
  • Ingetrokken na een toezegging van het college;
  • Ingetrokken (zonder toezegging);
  • Aangehouden;
  • Verworpen.

Motie
Een motie is een uitspraak van de gemeenteraad waarin hij een oordeel of verzoek ten aanzien van beleid van het college van burgemeester & wethouders of een ander onderwerp duidelijk kenbaar maakt. Als een meerderheid van de raad voor de motie stemt, is de motie ‘aangenomen’, en wordt het college verwacht over te gaan tot uitvoering.

Amendement
Een amendement is een wijziging van een raadsbesluit. De gemeenteraad kan zo de voorstellen die het college van B&W doen aanpassen en zodoende het college de opdracht geven een besluit anders uit te voeren.

 

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)