Verordening

Een verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening wordt in Nederland vaak aangeduid als Algemene Plaatselijke Verordening (afkorting APV). 

Alle verordeningen van de gemeente Veldhoven zijn te vinden op veldhoven.nl/regelingenbank.

In onderstaand overzicht zijn de verordeningen opgenomen die belangrijk zijn voor de gemeenteraad.