Reglement van orde

Het Reglement van orde beschrijft de praktische zaken rond gemeenteraadsvergaderingen.

In dit reglement komen onderwerpen aan de orde die direct te maken hebben met de gemeenteraad en zijn wijze van vergaderen

 

Afsprakenkader

De belangrijkste afspraken voor een goed verloop van een raadsvergadering, zowel geschreven in het reglement van orde als ongeschreven, zijn opgenomen in het afsprakenkader

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden