Agenda besluitvormende raadsvergadering 20 december 2022

Gepubliceerd op: 14 december 2022 09:12

Agenda dinsdag 20 december 2022

Bespreekstukken:
Vaststellen bestemmingsplannen De Run 7000 ASML
ASML verwacht in de toekomst een enorme groei te gaan maken. Dit betekent onder andere dat zij de huidige bedrijfsactiviteiten verder wil uitbreiden naar de locatie Heiberg/De Run 7000 in Veldhoven.
• Derde bestuursrapportage 2022
In deze bestuursrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in het derde deel van 2022 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn.

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken, tenzij u al eerder over het betreffende voorstel hebt ingesproken. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.