Agenda besluitvormende raadsvergadering 5 oktober

Gepubliceerd op: 29 september 2021 10:45

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 oktober in de raadzaal. Deze besluitvormende raadsvergadering begint om 19.30 uur. Tijdens deze raadsvergadering is publiek voor het eerst weer welkom op de tribune in de raadzaal.  
Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

• Vaststellen bestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26'
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee woningen toe te voegen.
• Tweede bestuursrapportage 2021
In deze tweede bestuursrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in de eerste 6 maanden van 2021 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over sterk gewijzigde raadsvoorstellen na een eerdere behandeling in een oordeelsvormende raadsbijeenkomst, dan wel over direct geagendeerde raadsvoorstellen. Wanneer u wenst in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.