Beeldvormende raadsvergadering op maandag 15 april

Gepubliceerd op: 05 april 2019 14:04

De Veldhovense gemeenteraad komt op maandag 15 april 2019 bijeen voor een beeldvormende raadsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over het Plan van aanpak 'vergroten aantrekkelijkheid CityCentrum'

 

Op 19 maart stelde het college van B&W het stuk 'Vergroten aantrekkelijkheid Citycentrum' vast. In dit collegestuk zijn de uitgangspunten en het proces om te komen tot een aantrekkelijker winkelcentrum en het herijken van het parkeerbeleid opgenomen.

De raad krijgt dit plan van aanpak op 15 april in een openbare raadsavond gepresenteerd.

Klik hier om de agenda in te zien.