Programmabegroting 2020-2023

Gepubliceerd op: 28 september 2020 16:20

Vandaag werd bekend welke begrotingsvoorstellen het college voorlegt aan de raad. Het complete boekwerk van de programmabegroting 2021-2024 is hier te raadplegen.

De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. Tijdens de begrotingsbehandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, geven de raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van B&W voor de komende periode. De Algemene Beschouwingen over de begroting van 2021 zijn op maandag 9 november en dinsdag 10 november 2020.

Op maandag 9 november starten de Algemene Beschouwingen om 19.30 uur waarbij iedere fractievoorzitter namens zijn fractie de beschouwing op de Begroting geeft.

Op dinsdag 10 november worden de Algemene Beschouwingen om 10.00 uur vervolgt met het indienen van moties en amendementen en het uiteindelijk vaststellen van de Programmabegroting 2021-2024.