Programmabegroting 2022-2025

Gepubliceerd op: 28 september 2021 13:45

Vandaag werd bekend welke begrotingsvoorstellen het college voorlegt aan de raad. Het complete boekwerk van de programmabegroting 2022-2025 is hier te raadplegen.

De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. Tijdens de begrotingsbehandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, geven de raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van B&W voor de komende periode. De Algemene Beschouwingen over de begroting van 2022 zijn op maandag 8 november en dinsdag 9 november 2021.

Op maandag 8 november starten de Algemene Beschouwingen om 19.30 uur waarbij iedere fractievoorzitter namens zijn fractie de beschouwing op de Begroting geeft.

Op dinsdag 9 november worden de Algemene Beschouwingen om 10.00 uur vervolgt met het indienen van moties en amendementen en het uiteindelijk vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025.