Uitnodiging: Knegselbijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

  • 09 oktober 2021 11:00 tot 13:00
  • locatie: Zaal De Leenhoef
Direct opslaan in uw agenda

Denkt u aan Knegsel op 09 oktober?

Aan de achterban en de politieke relaties van BVM2

Dag mevrouw, meneer

In onze afgelopen nieuwsbrief hebben wij als beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) aangekondigd dat we, na heel lang elkaar niet ontmoet te kunnen hebben, elkaar weer in levende lijve in Knegsel te kunnen zien. Tenminste, naar het zich nu laat aanzien.

Zaterdag 09 oktober
Zaal De Leenhoef
Steenselseweg 8a, 5511 AG  KNEGSEL
11.00 – 13.00 uur

Het is nodig. Er is op de achtergrond best veel gebeurd tijdens de Coronastilte rond de luchthaven.

Er staan in  elk geval de volgende zaken op de agenda:

  • Inleiding door luchtvaartdeskundige Joris Melkert (TU Delft) over de fact sheet die hij onlangs, samen met Paul Peeters, besproken heeft met de Tweede Kamer. Wat zijn de opties voor de vliegtuigindustrie om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te halen? Is dat bij de huidige omvang van het Nederlandse vliegverkeer eigenlijk wel mogelijk?
  • Toelichting op de stand van zaken in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) door Wim Scheffers
  • Toelichting op de discussie in het LEO rondom de geluidscontouren van Eindhoven Airport, door Klaas Kopinga
  • Eventueel de start van de Werkgroep Klimaat binnen LEO door Bernard Gerard
  • Wat verder aan actualiteit ter tafel komt

En uiteraard gelegenheid tot vragen en discussie.

U ontvangt van ons de definitieve uitnodiging als er meer bekend is over de Corona-beperkingen. Mogelijk zijn  er later in september verdere versoepelingen te verwachten.
Vanzelfsprekend zal BVM2 de geldende Coronaregels volgen. Dat kan van invloed zijn op de manier waarop de bijeenkomst in Knegsel gehouden kan worden..

Met vriendelijke groeten

Bernard Gerard
secretaris BVM2

PS: kijk af en toe eens op onze site https://bvm2.nl/ . Er staat regelmatig iets nieuws op, o.a. over lege vliegtuigen tussen Eindhoven en Amsterdam.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 2 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 3 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
4 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 5 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 6 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 7 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 8 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 9 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 10 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
11 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 12 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 13 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 14 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 15 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 16 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 17 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
18 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 19 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 20 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 21 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 22 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 23 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 24 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
25 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 26 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 27 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 28 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 29 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 30 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 31 oktober 2021, er zijn geen activiteiten