Agenda besluitvormende raadsvergadering op 2 juli

Gepubliceerd op: 27 juni 2019 11:10

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 juli in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Agenda:

 • Vaststellen 'SGE visie op wonen'
 • Vieren 100 jaar Veldhoven in 2021
 • Vaststellen 'reactie op advies Proefcasus Eindhoven Airport'
 • Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw
 • Vaststellen Jaarstukken 2018
 • Invoeren van leningen voor woningeigenaren
 • Vaststellen bestemmingsplan 'Zittard 22' 
 • Vaststellen Startnotitie Regionale EnergieStrategie (RES)
 • Kadernota 2020
 • Het indienen van een zienswijze jaarrekening 2018 GRWRE
 • Vaststellen Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor

De volledige agenda met bijbehorende vergaderstukken voor 2 juli zijn hier te raadplegen.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer14 040.