Art. 42 - brieven

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De regels hierover zijn opgenomen in artikel 42 van het Reglement van orde van de raad.

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen van raadsleden en de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)