Presidium 09 september 2020 17:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Terugblik op de vergaderingen van 7 juli (besluitvormend, kadernota, drie rapporten RKC, Raadsinformatienota Urgente voorzieningen huisvesting scholen, motie Bravoflex), 1 september (oordeelsvormend, o.a. Vuurwerk-keuzenota, Burap II).
  vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van het Vergaderschema 2021
  vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de behandeling Begroting 2021
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 14 mei 2019 heeft de raad de motie ‘Aanmoediging tot Samenwerking’ besproken. De heer Peter van der Velden heeft n.a.v. motie gesprekken gevoerd met de Werkgroep Samenwerking (fractievoorzitters) op 30 september jl. en met het college op 14 januari jl. De gesprekken hebben geresulteerd in de notitie van de heer Van der Velden ‘Advies inzake verbetering samenwerking’. Het advies is besproken in de presidiumvergadering van 12 februari jl. Er is afgesproken dat er een korte sessie (twee uur) met fractievoorzitters en college wordt gepland, op een externe locatie. De burgemeester is de voorzitter van de sessie, die door de griffie wordt voorbereid en ondersteund. Mede door de coronaperikelen is het onderwerp niet meer besproken. Vraag; hoe gaan we verder met dit traject?
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 29 oktober 2019 heeft de raad 16 verbeterpunten vastgesteld met betrekking tot de raad als volksvertegenwoordiger. In het memo ’16 verbeterpunten Raad als volks-vertegenwoordiger’ is een stand van zaken opgenomen inzake de verbeterpunten. Aan de verbeterpunten is een ‘actor’ toegevoegd. Een aantal verbeterpunten wordt door de ambtelijke organisatie, de samenspraakregisseurs en de griffie al uitgevoerd. Een aantal verbeterpunten is nog niet opgepakt, o.a. door de coronacrisis en het bestaan van een vacature voor een communicatie-adviseur voor de raad (0,2 fte). Vraag; hoe verder te gaan met het verder oppakken van de verbeterpunten en hierin (eventueel) prioriteiten aangeven.
  vergroten verkleinen laden...
 • De presidiumvergadering van 24 juni jl. werd voorgezeten door de tweede waarnemend raadsvoorzitter mevr. Hartlief. De burgemeester was afwezig. De vraag is opgekomen of bij afwezigheid van de burgemeester de presidiumvergadering zou moeten worden voorgezeten door de eerste waarnemend raadsvoorzitter dhr. Groenendijk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op de agenda van iedere presidiumvergadering wordt de actuele versie van de Raadsplanning geplaatst. Bij de planning zijn de agenda’s van de komende twee oordeelsvormende raadsavonden toegevoegd. Het actuele Overzicht van de Moties is eveneens bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  RONDVRAAG

  Raadzaal, Akkoord
  vergroten verkleinen laden...